Szakemberek, Üzletek, Szolgáltatások, Orvosok Önhöz közel!

EHS AEGIS - Környezetvédelem, munkavédelem és tűzvédelem

Környezetvédelem – Munkavédelem – Tűzvédelem – Minőségirányítás.
Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás - Tűzvédelmi szabályzat készítés - Tűzvédelmi szaktanácsadás - Társasházak tűzvédelme - Kockázatértékelés.

Vállalatok számára megbízás alapján elvégzem a bonyolult környezetvédelmi adatszolgáltatásokat, segítek eligazodni környezetvédelmi jogszabályok tengerében.

Tűzvédelmi szolgáltatásom keretében cégre szabott tűzvédelmi szabályzatot, illetve annak mellékleteként tűzriadó tervet készítek, gyakorlott előadóként lebonyolítom a munkavállalók számára kötelező tűzvédelmi oktatást és elkészítem a szükséges dokumentációt. Épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat a Tűzvédelmi Házirendbe foglalom.

Minőségirányítási rendszerek kiépítése, auditálása.
Az ISO 9001 a világ legelismertebb minőségirányítási rendszerének (Quality Management System, QMS) szabványa.
Környezetközpontú Irányítási Rendszer (ISO 14001)
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer (ISO 45001)
Integrált irányítási rendszerek.

Folyamatos munkavédelmi szolgáltatást nyújtok megbízóim részére, folyamatos rendelkezésre állással, valamint a munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatok elvégzésével.
Munkavédelmi szabályzat készítése: a munkáltatónak számos, jogszabály által előírt munkavédelmi eljárással, renddel, dokumentummal kell rendelkezni, melyek kezelésének leghatékonyabb módja egy közös szabályzat elkészítése.

Egységes és átfogó megelőzési stratégia: a munkavédelmi törvényben megfogalmazott megelőzési feladatokat a munkáltató köteles egy munkavédelmi stratégia kereti közé összefoglalni, akár más szabályzatok részeként vagy különállóan.
Munkavédelmi oktatás: a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően személyre szabott munkavédelmi oktatási tematika elkészítése, valamint az előírások ismertetése munkavédelmi oktatás keretei között, személyesen vagy online formában.

Kockázatbecslés, kockázatértékelés: munkahelyi kockázatértékelés keretei között a munkáltatóknak el kell végezni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését, kockázatértékelését és ennek dokumentálását.

Kémiai kockázatértékelési dokumentáció elkészítése: szolgáltatásaim keretei között elvégzem a szervezett munkavégzés során alkalmazott veszélyes anyagok és keverékek által okozott kockázatok felmérését, értékelését, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb kötelezettségek (pl. expozíciós nyilvántartás, adatszolgáltatás, hatósági bejelentés stb.) teljesítését.

Egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítése: a kockázatértékelés során feltárt kockázatok csökkentésére gyakran egyéni védőeszközöket kell használni, viselni. A munkáltatónak az egyéni védőeszközök juttatását írásban kell meghatároznia, valamint az átadás-átvételt is rögzítenie kell, mely szaktevékenység munkavédelmi szakember közreműködésével bonyolítható le.
Munkavédelmi gépvizsgálatok: szigorú szabályok vonatkoznak a munkához szükséges különböző géptípusokra, amelyeknek meg kell felelniük a munkavédelmi előírásoknak. A munkavédelmi gépvizsgálatok célja a munkavédelmi előírásoknak való megfelelés, valamint az üzemképes állapot és a biztonságos munkakörnyezetet biztosítása. Az előzetes, illetve időszakos vizsgálatok szükségességét, gyakoriságát írásban kell meghatározni.
Munkabaleset kivizsgálás:
a szervezett munkavégzés során bekövetkezett balesetek kivizsgálása a munkáltató kötelezettsége. A szakszerű kivizsgálás mind a munkáltató, mind pedig a balesetet szenvedett munkavállaló érdeke.


Andorkó Sándor
Okleveles környezetmérnök
EHS- és minőségirányítási szakmérnök
Tűzvédelmi főelőadó
Robbanásbiztos berendezés kezelője

Működési területek

Debrecen · Hajdúböszörmény · Nyíregyháza · Miskolc · Balmazújváros

Tevékenységek, szolgáltatások

Tevékenység KIR tanácsadás
Tevékenység Kiürítés számítás
Tevékenység Kockázatelemzés
Tevékenység Kockázatértékelés
Tevékenység Környezeti hatásregiszter
Tevékenység Környezetvédelem
Tevékenység Környezetvédelmi adatszolgáltatás
Tevékenység Környezetvédelmi jogszabályfigyelés
Tevékenység Környezetvédelmi szabályzat
Tevékenység Minőségtanúsítás, -vizsgálat, -tanácsadás
Tevékenység Munkabaleseti kivizsgálás
Tevékenység Munkabiztonság
Tevékenység Munkahelyi baleset
Tevékenység Munkahelyi baleset kivizsgálása
Tevékenység Munkavédelem
Tevékenység Munkavédelmi eszközök juttatási rendje
Tevékenység Munkavédelmi gépvizsgálatok
Tevékenység Munkavédelmi kockázatértékelés
Tevékenység Munkavédelmi oktatás
Tevékenység Társasházak tűzvédelme
Tevékenység Tűzriadó terv
Tevékenység Tűzvédelem
Tevékenység Tűzvédelmi oktatás
Tevékenység Tűzvédelmi szabályzat készítés
Tevékenység Tűzvédelmi szaktanácsadás
Tevékenység Tűzvédelmi szolgáltatás
Tevékenység Védőeszközök juttatási rendje

Szakemberek, Üzletek, Szolgáltatások, Orvosok Önhöz közel!